top of page
Image by Shelby Deeter

Parterapi

Kun når man ved noget om hvad der er vigtig for en selv, kender man sig selv.

 

Kun når man ved noget om den anden kender man den anden.

 

Når folk virkelig lytter til hinanden - bliver alt muligt

Parterapi handler om at finde hinanden igen

Et parforhold består af 2 mennesker, på nogle punkter er vi ens, på andre adskiller vi os fra hinanden. Vi forelsker os i hinandens forskelle. Mange par løber senere ind i problemer, og nærheden og samhørigheden bliver mindre.

 

Det er helt naturligt at der opstår konflikter og uoverensstemmelser i parforholdet.

Der er 2 afgørende aspekter for forholdet.

Det ene er OM I får fortalt til jeres partner, når der noget de gør eller siger på en måde, så I føler jer såret, ked af det, ikke hørt og mødt.

Det andet er HVORDAN, I får talt sammen om det der er svært.

Gennem par terapien øver I at få talt om jeres problemer på en ny måde, som I kan bruge derhjemme.

 

Ingen skyld og skam og ingen helte

Uanset hvilke problemer der viser sig i parforholdet, har jeg tre vigtige opgaver i samtalen med jer:

  • Skabelsen af et trygt rum, hvor det er muligt at åbne sig

  • Jeg holder mig neutral, Jeg holder aldrig med en af jer, jeg tager ikke part. I parterapi er begge nød til bidrage for at pleje parforholdet.

  • At guide parterne til en god og gensidig dialog.

 

Terapeutisk metode:

Jeg bruger virkemidler fra den narrative metode samt Imago Relationsterapi.

 

Den narrative metode, bygger på en forståelse af at alle mennsker er dem de er på baggrund af deres historie -den de fortæller om sig selv, og den andre fortæller om dem. Ved at udforske den enkeltes historie og parforholdets historie, skabes der rum for nye forståelser og dermed nye handleveje.

 

Imago relationsterapi som kort sagt handler om, at parforholdet – med dets uundgåelige konflikter og magtkampe – kan være en hovedvej til personlig udvikling for begge parter. Når vi føler os accepteret og elsket som dem, vi er - inklusiv alle de måder, vi er forskellige fra partneren på - så sker der ting og sager. Så har vi også overskuddet til at sætte pris på hinandens forskelligheder i stedet for at fordømme og bekæmpe dem. Så vokser kærligheden!

Image by Jackson Simmer

Skilsmisse

Skal I skilles? Er I ved at blive det? Har I været skilt længe?

Børn kan godt tåle en skilsmisse, men de kan ikke holde til hvis forældrene ikke kan finde ud af at samarbejde.

Få hjælp til og rådgivning om en "god" skilsmisse

Er skilsmisse det rigtige for jer?

En skilsmisse er en stor beslutning, og der er ofte mange overvejelser at gøre sig, der er såvel fordele som ulemper ved et sådan valg. Det kan være svært at tale om, da en eller begge kan blive påvirket af samtale. Derfor tilbyder jeg at hjælpe jer med samtalen, så I på tryggeste vis kan udforske jeres muligheder og finde ud af om I er mest på vej til eller fra hinanden. 

 

Denne type af afklarende samtale kan enten hjælpe jer tilbage i parforholdet og få startet den udvikling som der er behov for, for  at begge parter fremadrettet kan trives og udvikle sig. Ellers vil den hjælpe jer til at blive afklaret med at jeres veje skal skilles, og på tryggest vis få en god dialog om hvordan I bedst griber den proces an.

 

Det gode forældre samarbejde

Hvis I har børn og har valgt at blive skilt, er det væsentligt for jeres børns trivsel, at I får opbygget et godt forældre samarbejde. Det kan være rigtig svært, særligt i begyndelsen hvor der forsat kan være mange følelser involveret. 

I vil i samtalen opnå viden om hvordan jeres samarbejde påvirker jeres barn, og hvilken type af samarbejde der er bedst for barnet.Ved at få talt om hvilken type af samarbejde I ønsker, har I de bedste forudsætninger for at opnå det. Nogle forældre har brug for hjælp til at indgå helt lavpraktiske aftaler med hinanden om hvor, hvornår, hvordan og om hvad de skal kommunikere omkring, det hjælper jeg jer også med.

 

Hvordan og hvad siger vi til børnene?

De fleste forældre bekymrer sig rigtig meget om hvordan deres barn vil reagere på skilsmissen. Derudover spekuleres der også over hvordan man skal fortælle det, og hvor meget barnet skal vide. Forældre kan også længe efter, de er blevet skilt, være i tvivl om hvor meget de skal involvere børnene.

I en skilsmisse samtalen kan I modtage viden og vejledning i forhold til disse emner. Målet er at I går fra samtalen og føler jer rustet til at tale med jeres børn.

 

Børns reaktioner

Børn reagerer når der sker omvæltninger i deres liv, det er helt naturligt. Nogle reaktionsmønstre kan være svære at få øje på, andre “larmer" så man ikke er i tvivl. I skilsmisse samtalerne kan I modtage viden om børns reaktioner, så I bedre kan se, forstå og møde barnet når det reagerer. Har dit barn en reaktion som kaktus, østers, linedanser, afstandstager, mægler, afstandstager eller partifælle?

 

Jeg tilbyder rådgivning om hvordan I bedst hjælper jeres børn gennem skilsmissen og rådgivning om gode løsninger der tilgodeser børnenes behov.

Jeg har mange år erfaring i arbejdet med skilte forældre blandt andet i Statsforvaltningen som børnesagkyndig

Skilsmisse
bottom of page