top of page
Spiller fodbold

Forældrevejledning

Vi lærer at være forældre hjemmefra, så hvad gør vi når vores barn ikke passer ind i den læring?

 

Det er min erfaring at forældre på baggrund af 3-5 samtaler, hvor de bliver vejledt og rådgivet omkring deres rolle som forældre kan forandre meget i måden de er familie på.

Forældrevejledning er samtaler, hvor det kun er forældrene der deltager. Gennem forældrenes beskrivelse af de udfordringer og problemstillinger de oplever, vil de modtage råd og vejledning.

Temaer der oftes arbejdes med:

 • Barnet tåler ikke et nej -hvordan gør jeg det?

 • Jeg synes bare jeg har sagt det 1000 gange, men de høre ikke efter

 • Hvor meget kan mit barn være med til at beslutte?

 • Mit barn reagere voldsomt, når jeg forsøger at vise det til rette

 • Mit barn er sensitivt

 • Hvordan får jeg mit barn til at samarbejde

 

Det er ikke meningen at vi skal kunne klare alt selv og det er være forældre er noget af det mest udfordrende.

Du er også velkommen til at klikke dig ind på Psykoterapeut Rikke Ruby

på Facebook, der ligger allerede en masse gratis videoer, tips og tricks.

 • Facebook
Far leger med døtre

Familieterapi 

Familieterapi vil give alle familiemedlemmerne mulighed for at udtrykke deres mening, ønske og behov.

Samtalen vil altid tage udgangspunkt i de emner og temaer I oplever som vigtige.

Familiens mønstre

Når man lever i en familie er man på godt og ondt afhængig af hvordan de andre familiemedlemmer trives og udvikler sig. Når en familie oplever problemer, mangler der aldrig kærlighed eller ønske om det skulle være anderledes. Ofte mangler der viden om hvordan man kan forstå de problemer man oplever og ikke mindst hvordan man kan begynde at løse dem. 

 

Familier kan se meget forskellige ud, men det gælder for alle at der er relationer mellem familiemedlemmerne og der er opbygget nogle mønstre. Vi har alle en rolle, en plads og status i familien. De hjælper os i hverdagen ved at have “bestemt" hvordan vi handler hver i sær og i forhold til hinanden. Nogle af disse mønstre er gode, andre trives vi måske ikke i. 

 

Familieterapi vil hjælpe jer med at udforske disse mønstre, så de ikke længere lever skjult og selvstændigt. Derved får I mulighed for at ændre på dem, så alle i familien kommer til at trives.

 

De mønstre I har i jeres familie, har betydning for jeres barns tilknytning til jeres familie. Tilknytningen til jeres familie har betydning for hvordan jeres barn fremadrettet kan indgå i relationer med andre, såvel institution og skole som senere i livet, hvor de skal indgå i relationer på en arbejdsplads og selv stifte familie.

Når vi ikke trives

 

Når et eller flere familiemedlemmer ikke trives, vil det påvirke hele familien. Dvs. at samspillet mellem de forskellige familiemedlemmer påvirker alle – fx hvis mor eller far har det dårligt, så påvirkes børnene – også selvom mor og far tager sig sammen og forsøger at skjule det. Ligeledes påvirker det resten familien, hvis et barn ikke trives i eksempelvis skolen.

 

Børn viser ofte deres mistrivsel i deres adfærd, de kan blive bøvlede, vil ikke høre efter, har ondt i maven, svære at trøste, gider ikke hjælpe til, har ikke lyst til at tage i skole osv.

 

I familieterapi rettes opmærksomheden på jeres mønstre, relationer og samspil. Her vil vi have fokus på familiens ressourcer og muligheder til at skabe en positiv udvikling. Et familieterapi forløb kan bidrage til en bedre kommunikation, bedre forståelse og respekt af hinanden, en øget trivsel og kærligere relationer.

 

Jeg arbejder i relationerne og lægger stor vægt på at alle oplever sig set, hørt og forstået. 

Sammenbragte familier

Alle familier har deres måde at gøre tingene på, som giver tryghed og mening for dem der er i familien. Hvordan får I jeres nye familie til at fungere på en blandning af de to tidligere familiemønstre samt det nye der er jeres? Hvilke elementer ønsker i hver i sær at beholde, og hvorfor er det vigtigt for dig.

 

Jeres børn skal til at vænne sig til at der er en anden voksen i deres liv, som i et eller andet omfang får en opdragende rolle. Det er væsentligt at huske at det ikke er barnet der har valgt den nye voksen, men alene noget de voksne er blevet enige om. Det er heller ikke sikkert at børnene kan li de nye søskende. Måske har sammenflytningen betydet at børnene har skulle rykke værelse, eller de nye pap søskende er på deres værelser, mens de er hos den anden forældre.

 

 • Hvad er det bedste ved den nye fælles familie?

 • Hvad vil I hver i sær gerne tage med ind i den nye familie?

 • Er I stødt på noget som udfordrer jer?

 • Hvordan skal de voksne agere i forhold til hinandens børn? 

Gennem familie terapi samtalerne bliver det muligt for jer at udforske hvordan alle medlemmer i den nye fælles familie bedst kommer til at trives. Hvordan I kan styrke det nye fællesskab, samtidig med at der er plads til den enkelte. Mennesker har forskelligt tempo i at tilpasse sig nye ting. Det kan være svært at være i en proces, uanset om man er den hurtige eller langsomme til at tilpasse sig. Men gennem fælles samtalerne vil I blive styrket i at give tid og plads. 

I sammenbragte familier er der i det fleste tilfælde en tidligere partner. Læs mere om hjælp og rådgivning til en god skilsmisse eller samarbejder med tidligere partner her

bottom of page