top of page
IMG_5759_edited.jpg

Hej

Mit navn er Rikky Ruby og jeg bor sammen med med min mand igennem 30 år, Søren. Vi har 4 skønne børn, 2 piger og 2 drenge. Drengene bor stadig hjemme, mens pigerne har taget hul på deres selvstændige voksenliv, med uddannelse og arbejde. 

 

Jeg har over 20 års erfaring med familiebehandling, 10 års erfaring med undervisning og supervision. Jeg er oprindelig uddannet pædagog, og har arbejdet som sådan inden for diagnose og handicap området.

Jeg har et diplom i psykologi samt en psykoterapeutisk udannelse. Dertil kommer mange kompetencegivende kurser.

Jeg arbejder integrativt, hvilket vil sige at jeg låner det bedste fra flere forskellige terapeutiske retninger. Det giver de bedste muligheder for at tilpasse terapien, redskaberne og kontakten til den jeg taler mig, og dermed være så behjælpelig som muligt. Mine primære inspirationskilder er:

 

Narrativ, systemisk, tilknytningsteorien & mentalisering forståelse

 

Jeg har primært arbejdet i kommunal familiebehandlingsregi, med afstikkere til familieplejekonsulent området, samt statsforvaltningen som børnesagkyndig. Min viden og erfaring dækker bredt inden for børn og familie området.

  • Facebook
  • LinkedIn

"Livet spejler os hele tiden, derfor vil vi opleve, at det, der sker i os - også sker i vores relation med andre"

- Fie Hørbye

Min baggrund

Uddannelser

2019

2019

2015 

2015

2015

2015

2013

2012

2010

2006

2002

1997

2 dages kursus i Feed back informed Therapy v. Scott Miller

1 dags kursus v. Karen Glistrup

KIFF -Skilsmisse uddannet v. Center for famlieudvikling

Konfliktmægler uddannelse v. Leise Døllner v. Statsforvaltningen

Konsulentens rolle v. Vibe Strøier

2 dages kursus i MBT -behandling v. Sune BO Kongerslev Seniorforsker, psykolog, ph.d.

EXAM. familieterapeut og psykoterapeut MPF.

PD i psykologi

2 dages kursus i neuroaffektiv udviklingspsykologi v. Susan Hart 

Intern Marte Meo undervisning

2 dages kollegial supervisionskursus v. Henrik Wengel

Pædagoguddannelsen - Kolding pædagog seminarium

Online "Snak om det kursus" v. Karen Glistrup

TSOP -certificeret -v.Social styrelsen

MBT-F certificeret v. Anna Freud London

2021

2022

2021

Min baggrund

 Arbejdesmæssigt

2020

2015

2012-2015 

2002-2012

2001

2021

Faglig koordinator & familiebehandler - Børn og familiehuset, Kolding kommune

Familieplejekonsulent Tønder kommune med fokus på matchning af børn og supervision af plejefamilier

Børnesagkyndig statsforvaltningen Åbenrå. Ansat til at implementere kursustilbud til skilte forældre

Konsulent i forhold til familieområdet i rådgivningsteam Nord Haderslev kommune, Med fokus på kortere samtaleforløb. Rådgivning og vejledning til forældre, lærer og pædagoger. Underviser på ugekursus, samt foredrag på skoler og børnehaver.

Ansat som familiekonsulent i Haderslev kommune familiehus. Her har jeg gennem samtaler hjulpet familier til bedre trivsel, såvel individuelt som par og familie.

Familiekonsulent Kolding kommune

Supervision

2020 - 2022

2018 

2022 - 

2022 - 

2023 - 

Supervisor ungehuset Sønderborg kommune

Supervisor ungekonsulenterne Sønderborg kommune

Supervisor Familiekonsulenter og børnehuset Sønderborg kommune

Supervisere socialrådgiverne i Åbenrå unge team

 

Supervisere privat sammenslutning af psykoterapeuter

bottom of page