IMG_5759_edited.jpg

Hej

Mit navn er Rikky Ruby og jeg bor sammen med med min mand igennem 27 år, Søren. Vi har 4 skønne børn, 2 piger og 2 drenge på hhv. 23, 21, 17 og 15 år.

Vi er for nylig flyttet tilbage til Kolding by efter 20 år i oplandet hertil. Drengene bor stadig hjemme, mens pigerne har taget hul på deres selvstændige voksenliv, med uddannelse og arbejde. 

 

Jeg har over 20 års erfaring med familiebehandling, 10 års erfaring med undervisning og supervision. Jeg er oprindelig uddannet pædagog, og har arbejdet som sådan inden for diagnose og handicap området.

Jeg har et diplom i psykologi samt en psykoterapeutisk udannelse. Dertil kommer mange kortere varende og kompetencegivende kurser.

Jeg arbejder integrativt, hvilket vil sige at jeg låner det bedste fra flere forskellige terapeutiske retninger. Det giver de bedste muligheder for at tilpasse terapien, redskaberne og kontakten til den jeg taler mig, og dermed være så behjælpelig som muligt. Mine primære inspirationskilder er:

 

Narrativ, systemisk, tilknytningsteorien, neurologisk/kognitiv forståelse

 

Jeg har primært arbejdet i kommunal familiebehandlingsregi, med afstikkere til familieplejekonsulent området, samt statsforvaltningen som børnesagkyndig. Min viden og erfaring dækker bredt inden for børn og familie området.

  • Facebook
  • LinkedIn

"Livet spejler os hele tiden, derfor vil vi opleve, at det, der sker i os - også sker i vores relation med andre"

- Fie Hørbye

Min baggrund

Uddannelser

2019

2019

2015 

2015

2015

2015

2013

2012

2010

2006

2002

1997

2 dages kursus v. Scott Miller

1 dags kursus v. Karen Glistrup

Skilsmisse uddannet v. Center for famlieudvikling

Konfliktmægler uddannelse v. Leise Døllner v. Statsforvaltningen

Konsulentens rolle v. Vibe Strøier

2 dages kursus i MBT -behandling v. Sune BO Kongerslev Seniorforsker, psykolog, ph.d.

EXAM. familieterapeut og psykoterapeut MPF.

PD i psykologi

2 dages kursus i neuroaffektiv udviklingspsykologi v. Susan Hart 

Intern Marte Meo undervisning

2 dages kollegial supervisionskursus v. Henrik Wengel

Pædagoguddannelsen - Kolding pædagog seminarium

Min baggrund

 Arbejdesmæssigt

2020

2015

2012-2015 

2002-2012

2001

2021

Faglig koordinator - Børn og familiehuset, Kolding kommune

Familieplejekonsulent Tønder kommune med fokus på matchning af børn og supervision af plejefamilier

Børnesagkyndig statsforvaltningen Åbenrå. Ansat til at implementere kursustilbud til skilte forældre

Konsulent i forhold til familieområdet i rådgivningsteam Nord Haderslev kommune, Med fokus på kortere samtaleforløb. Rådgivning og vejledning til forældre, lærer og pædagoger. Underviser på ugekursus, samt foredrag på skoler og børnehaver.

Ansat som familiekonsulent i Haderslev kommune familiehus. Her har jeg gennem samtaler hjulpet familier til bedre trivsel, såvel individuelt som par og familie.

Familiekonsulent Kolding kommune

Supervision

2020 - 

2018 

Supervisere socialrådgiverne i Åbenrå unge team

 

Supervisere privat sammenslutning af psykoterapeuter