top of page
Image by Priscilla Du Preez

Børn & unge samtaler

Forældrene / omsorgspersonen er vigtige i forhold til barnets udviklingsproces, og vil altid blive inddraget undervejs.

I vores indledende samtale, afklarer vi i hvilken grad forældrene skal deltage i barnets samtale. Mit fokus er altid at skabe de bedste forudsætninger for at barnet eller den unge føler sig tryg.

Ofte vil der være en veksel i samtalen, hvor en del bliver alene med barnet eller den unge, og en del hvor barnet deltager sammen med forældrene. 

Målet med samtalerne er dels, at barnet eller den unge, med støtte får undersøgt det der driller og bekymrer, så de lærer sig selv bedre at kende. Dels at de får de hjælp til at tale med forældrene om de ting der fylder.

Børnesamtaler

Når jeg taler med børn, bruger ofte forskellige redskaber:

Forløb med børn og unge indledes altid med en samtale med forældrene, hvor symptomer samt tidligere tiltag og mål drøftes.

 

De fleste børn og unge kan være alene med terapeuten første gang. Men der er jævnligt et behov for at forældrene deltager som tryghedsperson og støtte for deres barn i en kortere eller længere periode.

 

Det barnet vælger at fortælle terapeuten er underlagt tavshedspligt, men der vil som udgangspunkt altid være en formidling mellem de samtaler terapeuten har med barnet og forældrene.

 

Samtaleforløbet vil blive sammensat i forhold til den konkrete problemstilling og familiens situation.

Tegninger

Bamser & dukker

Forskellige spil

Følelsesbolde

Bøger

3D eksternalisering

Samtaler med og om unge

Der er mulighed for forældresamtaler, samtaler hvor den unge deltager og samtaler alene med den unge.

Hurra jeg har fået en teenager!

Når man er så heldig at have en teenager i hjemmet, kan det være godt at blive klædt på til at forstå dem. Hvorfor er de lige pludselig blevet sådan?

Det kan være en udfordring at bevare en positiv tilgang til sit barn, når man mest bliver mødt med en afvisning. 

Så hvordan kan vi hjælpe hinanden til at få øje på det der er virkelig vigtigt - og hvordan giver vi rum til at det nogen gange er forskelligt?

Hvordan kan jeg forstå og møde min teenager?

At gå fra at være den der bestemmer, til den der vejleder og coacher mit barn.

Hvilke grænser kan / skal jeg fastholde?

Hvordan kan vi forblive nysgerrige på hinanden?

Image by Katie Gerrard

Hjælp! - mine forældre forstår ingenting!

Som teenager, kan det godt være svært selv at følge med i udviklingen. Det kan være svært at forstå sig selv i forhold til venner og familie.

Tanker og bekymringer, så som:

 

  • Det er svært at få mine forældre til at forstå mig!

  • Hvor skal jeg hen i mit liv?

  • Hvad er det jeg vil stå for?

  • Hvad er vigtigt i mit liv?

  • Jeg er ked af det

  • Jeg orker ingenting

fylder og det kan føles som om man er helt alene.

At tale med en anden, når det føles som om ens forældre ikke forstå en, kan hjælpe på de mange tanker, bekymringer og frustrationer.

bottom of page